Tag Archives: професійна реабілітація

Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації

8 переглядів

Порядок проведення страхових виплати потерпілому під час його професійної реабілітації визначено статтею 40 Закону.

Потерпілому, який проходить професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальною програмою реабілітації (якщо з часу встановлення ступеня втрати професійної працездатності минуло не більше одного року), Фонд провадить щомісячні страхові виплати в розмірі середньомісячного заробітку протягом строку, визначеного програмою реабілітації.

Фонд оплачує вартість придбаних потерпілим інструментів, протезів та інших пристосувань, відшкодовує потерпілому інші необхідні витрати, пов'язані з його професійною підготовкою.

Середньомісячний заробіток, передбачений даною статтєю, обчислюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.