Tag Archives: охорона праці

Договір підряду. Чи потрібний інструктаж по техніці безпеки й хто повинен проводити розслідування нещасних випадків?

63 переглядів

Обов'язок роботодавця про проведення інструктажу працівників по техніці безпеки передбачено в п. 4 ст. 29 КЗПП. Однак це стосується тільки лише працівників, що працюють за трудовим договором. Це підтверджує й сфера дії Закону «Про охорону праці», спрямованого на регулювання забезпечення безпеки трудової діяльності, регульованої трудовим законодавством. У зв'язку із цим при відповіді на поставлене питання слід виходити з наступного.

Як правило, роботи із ЦПД, аналогічні трудовий діяльності або, що мають її ознаки, виконуються за договором  підряду. У визначенні поняття договору підряду законодавець указав, що роботи згідно з такою угодою виконуються підрядником на його ризик (ч. 1 ст. 837 Цивільного кодексу). Це є одним із ключових відмінностей таких правовідносин від роботи за трудовим договором. Адже у випадку з підрядом зроблений акцент не на здійсненні трудової діяльності, а на наданні оплачуваної послуги і її кінцевого результату. Тому положення Цивільного кодексу, присвячені такому виду договору, не містять вказівок про зобов'язання замовника ознайомити підрядника із правилами техніки безпеки. Однак це зробити все-таки необхідно для мінімізації виробничих ризиків замовника робіт.

Так, приміром, ч. 1 ст. 850 Цивільного кодексу визначає, що замовник зобов'язаний сприяти підрядникові у виконанні роботи в рамках укладеної угоди. А якщо ні, то підрядник має право компенсації понесених витрат. Також згідно ч. 2 ст. 850 Цивільного кодексу, якщо виконання роботи за договором підряду стало неможливим через дії або недогляд замовника, підрядник має право на компенсацію, визначену даною правовою нормою. Виходячи із цього, в інтересах замовника мінімізувати свою відповідальність шляхом закріплення в договорі з підрядником його зобов'язання по дотриманню правил техніки безпеки проведення певних робіт. При цьому підрядника умовами договору може бути зобов'язано дотримуватись правил техніки безпеки, затверджених для найманих робітників замовника — юридичної особи або фізичної особи — підприємця. Іншими словами, у договорі підряду може бути зазначена відсильна норма до правил техніки безпеки, що діють у замовника. При цьому підписання договору підряду повинне засвідчити ознайомлення й зобов'язання дотримання підрядником цих правил техніки безпеки.

У такому випадку замовник зведе до мінімуму свою відповідальність у випадку настання негативних наслідків у результаті порушення підрядником правил техніки безпеки. Також це здатне ліквідувати вагому частину ймовірних приводів для компенсацій підрядникові в порядку ст. 850 Цивільного кодексу.

До відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Шостка надійшло повідомлення про груповий нещасний випадок, що стався 04 травня 2017 року о 14 год. 10 хв. у ТОВ "Фірма «Катана».

В ході попереднього з'ясування обставин настання нещасного випадку було з'ясовано, що між ТОВ "Фірма «Катана» і громадянином Конюховим С.П. був складений договір підряду та договір про надання інформаційних (консультаційних) послуг між ТОВ "Фірма «Катана» і громадянином Полещуком А.П., які не регулюються трудовим законодавством, а є по своєму змісту договорами цивільно – правового характеру і підпадають під дію Цивільного Кодексу України.

Враховуючи вищезазначене рішенням Управління Держпраці у Сумській області було встановлено, що даний нещасний випадок не підпадає під дію

«Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1232 і по ньому розслідування не проводиться.

При укладанні договору цивільно – правового характеру роботодавець не є роботодавцем з юридичної точки зору, а є лише замовником певних видів робіт, а працівник є лише виконавцем, який надає послуги (виконує певну роботу) на свій ризик. Тому він не має права на соціальні гарантії (здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги на компенсації за роботу у несприятливих умовах), передбачені законодавством та отримує винагороду за виконану роботу.

Мінсоцполітики внесло зміни до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

27 переглядів

Зокрема, змінами передбачено удосконалення норм, що регулюють питання організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, в тому числі посадових осіб; організації проведення інструктажів з питань охорони праці; стажування, дублювання і допуску працівників до роботи (наказ від 30.01.2017 N 140).

Мінсоцполітики затвердило зміни до Типового положення про службу охорони праці

10 переглядів

Зокрема, уточнено, що на підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Раніше передбачалося, що зазначені спеціалісти повинні були мати виробничий стаж роботи не менше 3-х років і пройти навчання з охорони праці (наказ від 31.01.2017 N 148).