Tag Archives: медична реабілітація

Санаторно-курортне лікування потерпілих на виробництві

5 переглядів

Згідно до пункту 4 статті 42 Закону потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше одного разу на три роки, а інвалідам І групи щорічно безоплатно за медичним висновком надається путівка для санаторно-курортного лікування; у разі самостійного придбання путівки її вартість компенсує Фонд у розмірі, встановленому правлінням Фонду.

Потерпілому, який став інвалідом, компенсуються також витрати на проїзд до місця лікування і назад. Особі, яка супроводжує потерпілого до місця лікування і назад (крім санаторно-курортного лікування), Фонд компенсує за наявності підтверджуючих документів (оригіналів) витрати на проїзд і житло за розмірами згідно із законодавством про службові відрядження. Особу, яка супроводжує на санаторно-курортне лікування інваліда, якому за висновком МСЕК або індивідуальною програмою реабілітації інваліда визначено потребу в супроводі, Фонд забезпечує путівкою без лікування (лише проживання та харчування) або компенсує такі витрати у разі самостійного придбання путівки.

Потерпілому, який став інвалідом та використав щорічну відпустку до одержання путівки у санаторно-курортний заклад, роботодавець надає додаткову відпустку для лікування (включаючи час проїзду) із збереженням на цей час середньомісячного заробітку, який він мав до ушкодження здоров'я, або заробітку, що склався перед відпусткою (за вибором потерпілого).

Щомісячні страхові виплати потерпілому протягом цього часу провадяться на загальних підставах.

Медична та соціальна допомога потерпілим на виробництві

21 переглядів

Згідно до пункту 3 статті 42 Закону Фонд фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, у тому числі на:

  • додаткове харчування,
  • придбання ліків,
  • спеціальний медичний,
  • постійний сторонній догляд,
  • побутове обслуговування,
  • протезування,
  • медичну реабілітацію,
  • санаторно-курортне лікування,
  • придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК та індивідуальною програмою реабілітації інваліда (у разі її складення).

При цьому Фонд організовує цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого.

Читати далі

Соціальний захист потерпілих на виробництві

842 переглядів

Страхування від нещасного випадку на виробництві є самостійним видом загальнообов'язкового державного страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.

Одним із основних принципів страхування від нещасного випадку є цільове використання коштів які відповідно до статті 46 Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» не формуються за рахунок Державного бюджету України, не включаються до його складу та використовуються виключно за їх прямим призначенням.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» у разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний у встановленому законодавством порядку проводити соціальні послуги та виплати, які здійснюються та відшкодовуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків:

1) Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні:

— допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

— одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

— щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

— виплати на поховання.

2) Забезпечення потерпілому разом із відповідними службами охорони здоров'я за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної, раціонально організованої медичної допомоги, яка повинна включати:

— обслуговування вузькопрофільними лікарями та лікарями загальної практики;

— утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії або в іншому лікувально-профілактичному закладі;

— забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними виробами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезуванням, тощо.

Станом на 1 листопада 2014 року на обліку у відділенні виконавчої дирекції Фонду у м. Шостка Сумської області  перебувають 331 потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та членів їх сімей, з яких 149 осіб — інваліди праці. Система загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань гарантує зазначеній категорії страхові виплати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його смерті, які здійснює Фонд. На виконання статутних напрямків роботи відділенням виконавчої дирекції Фонду у м. Шостка у поточному році відшкодовано страхових виплат на суму 2457,3 тис.грн., а саме: допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності – 31,5 тис.грн., одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності – 125,3 тис.грн., щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності – 2084,9 тис.грн., щомісячні виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника –215,5 тис.грн.

Потерпілі за потребою забезпечуються широким спектром медико-соціальних послуг. Протягом 10 місяців 2014 року відділенням виконавчої дирекції Фонду у м. Шостка було надано медико-соціальних послуг на загальну суму 149,01 тис.грн., 23 осіби регулярно отримують від відділення Фонду медичні та соціальні послуги, а саме: забезпечено санаторно-курортними путівками – 5 інвалідів, технічними засобами реабілітації: протезно-ортопедичними виробами забезпечено 2 особи, інвалідними колясками – 1 особа, лікарськими засобами та виробами гігієнічного призначення щомісячно забезпечується 1 інвалід 1 групи, лікування у лікувально-профілактичних закладах відшкодовано 1 потерпілому, 16 інвалідам проводиться відшкодовуються виплат на постійний сторонній, медичний та побутовий види догляду, 3 особам відшкодовуються витрати на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів.

В роботі спеціалістів відділення виконавчої дирекції Фонду у  м. Шостка з потерпілими на виробництві немає шаблонного ставлення до проблем потерпілих. Індивідуальний підхід до проблем кожного потерпілого – запорука забезпечення якісного вирішення нагальних проблем.