Стан виробничого травматизму, професійних захворювань по управлінню ВД ФССНВ у Сумській області за 2015 рік

155 переглядів

Одним із основних показників стану охорони праці є рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності. Аналіз стану нещасних випадків в Україні за 2015 рік свідчить про наступне.
У 2015 році у порівнянні з 2014 роком кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 8% – з 4999 до 4592, кількість смертельно травмованих осіб скоротилась на 6,3% (з 384 до 360).
Серед причин нещасних випадків домінують організаційні, які призвели до майже 3 тис. випадків, а це 65% від їх загальної кількості. З психофізіологічних причин сталося майже 24% нещасних випадків, з технічних причин – понад 11%.
Основною травмонебезпечною галуззю економіки традиційно є добувна промисловість і розроблення кар'єрів. Кількість травмованих тут складає близько 21% від загальної кількості травмованих по Україні.
Крім того, високим залишається рівень травмування на транспорті, в сільському, лісовому та рибному господарствах, в металургійному виробництві, і, як не дивно, в охороні здоров'я.
У 2015 році у порівнянні з 2014 роком кількість професійних захворювань скоротилась по Україні на 36%, або на 988 випадків – з 2752 до 1764.
У структурі професійних захворювань чільні місця належать хворобам органів дихання – 49% від загальної кількості по Україні, захворюванням опорно-рухового апарату – 32%, вібраційній хворобі – 7%, хворобам слуху – 4%.
Найбільше професійних захворювань зареєстровано в добувній промисловості – 77% від загальної кількості по Україні, що проте на 35% менше у порівнянні з минулим роком.

Травматизм

За оперативним даними з 01.01.15 р. по 31.12.15 р. в області стались 152 нещасних випадки на виробництві, що аналогічно минулому року. Травми зазнали 155 осіб, тоді як в 2014 році – 159.
По результатам розслідування складено 105 актів за ф. Н-1 (із них 97 – це випадки поточного року), що на 12,5 % або 15 актів менше проти 2014 року.
Кількість страхових випадків із смертельним наслідком на рівні 2014 року  — 9.
Перше місце по виробничому травматизму посіли підприємства переробної промисловості – 48,5 % потерпілих (у 2014 році 47%), друге – сільського, лісового та рибного господарств — 15,5 % (у 2014 році 15,7%). За ними йдуть: будівництво – 9,3%; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — 6%; оптова та роздрібна торгівля – 5%.

Розподіл страхових випадків по територіальному признаку

  № п\п Місто, район Актів Н-1 в т.ч. зі смертельним
наслідком
П/з
2015 р. 2014 р. 2015 р. 2014 р. 2015 р. 2014 р.
1. м. Охтирка 4 6 4
2. Охтирський район 1 2 1
3. В. — Писарівський район
4. Тростянецький район 7 1
5. м. Лебедин 2 1 1
6. Лебединський район 1 1
7. м. Ромни 6 8
8. Роменський район 3 5 1
9. Л. -Долинський район 1 1
10. Недригайлівський район 1 1
11. Путивльський район 1
12. Буринський район 1
13. Білопільський район 4 1 3
14. м. Конотоп 7 8 1
15 Кролевецький район 1 1 1
16. Конотопський район 1 3 1
17. м. Шостка 4 14 1 1
18. Шосткинський район 2 2
19. Ямпільський район 1 8
20. С. -Будьський район 1 1
21. м. Глухів 1 1
22. Глухівський район
23. м. Суми 52 50 3 89 193
24. Сумський район 3 1
25. Краснопільський район 1
Всього по області 105 116 9 9 90 193

Зменшення виробничого травматизму відбулось по відділеннях у Ямпільському районі (з 10 до 3), у м. Шостка (з 16 до 6), м. Ромни (з 15 до 11) та у м. Конотоп (з 11  до 9).
Збільшилось страхових випадків по відділенням: у Путивльському районі (з 1 до 6), у м. Охтирка (з 11  до 15) та у м. Суми (з 52 до 55).

Причини н/в:
1. Організаційні – 71 % (у минулому році – 72%);
2. Психофізіологічні – 20 % (у минулому році – 18 %);
3. Технічні – 9 % (у минулому році 10 %).